Ett ruggigt Berlin

Alltså vädermässigt. Kallt och snö, som nu har övergått i regn. Undertecknad kommer att ge mer eller mindre regelbundna rapporter från filmfestivalen i Berlin i bloggform. I första hand hamnar mina rapporter på en annan sida (länk till blogg.film.nu), men även en del mer branschspecifika kan dyka upp här. Vi hörs.

Samtal om filmkritik

Datum: 26 februari kl 18.00. Plats: ABF-huset, Sveavägen 41.

Har svensk film en filmkritik den förtjänar?

Är kritiken av svensk film för brutal, för snäll eller okunnig? Eller är svenska filmer i dag för ointressanta för att stimulera till filmdebatt?

Ett samtal om filmkritik och ny svensk film med Nils Petter Sundgren, filmkrönikör, Helena Lindblad, filmkritiker i Dagens Nyheter, Jonas Sima, filmare och f d filmkritiker, som visar sin film ”Den förälskade filmkritikern”. Ett porträtt av Robin Hood, den ”svenska filmkritikens fader”.

Be there!