Dags att söka förbundets vårstipendium

Nu är det hög tid att söka Svenska Filmkritikerförbundets vårstipendium. Sista ansökningsdag är 2 maj.

Svenska Filmkritikerförbundet delar ut två stipendier à 2 000 kronor, ett vårstipendium och ett höststipendium. Stipendiet är avsett för förkovran i yrket och är därför skattefritt. Och förkovra sig kan man ju till exempel göra genom att åka på en filmfestival eller genom att köpa Greta Garbo-boxen eller alla Fassbinders filmer för att man vill skriva århundradets essä. Typ.

Berättigade att söka är alla medlemmar som har betalat medlemsavgift vid ansökningstillfället.

Man söker stipendiet genom att sända in en fritt utformad men utförlig motivering till varför man bör bli stipendiat och för vilket ändamål. Ansökan görs per mejl till jeanette.gentele [at] filmkritiker.se eller i brev till Svenska Filmkritikerförbundet, c/o Jeanette Gentele, Rörstrandsgatan 22, 113 40 Stockholm

Filmkritikerförbundets styrelse utser stipendiaterna. Stipendiaten ska sända in en stipendieberättelse, uteblir denna skall stipendiet återbetalas.