Rädda kulturtidskrifterna!

Framtiden för Sveriges kulturtidskrifter är allvarligt hotad. I den reviderade version av allianspartiernas budget som nyligen antogs i kulturutskottet skrivs kulturtidskriftsstödet ner med 15 miljoner kronor. 2014 beviljades totalt 19,1 miljoner i produktionsstöd till 91 tidskrifter och ytterligare 2,5 miljoner i utvecklingsstöd för insatser till tidskrifterna som grupp.

Utan stödet är det stor risk att många av landets kulturtidskrifter får lägga ner sin verksamhet. I förlängningen skulle detta innebära en kraftig försvagning av landets kultur- och idédebatt. I dessa dagar när dagstidningarnas kultursidor blir färre och utrymmet för fördjupande texter blir mindre borde stödet snarare stärkas.

Vi undertecknade kräver att kulturtidskriftsstödet i det akuta läge som nu råder räddas – och att det på sikt stärks för att säkra den viktiga funktion kulturtidskrifterna fyller för vår demokrati.

Karin Linder, förbundsordförande i DIK – akademikerfacket för kultur och kommunikation
Siri Reuterstrand, ordförande i Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter
Jonas Nordling, ordförande i Journalistförbundet
Mats Söderlund, ordförande i KLYS – Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd
Tomas Löndahl, ständig sekreterare, Kungl. Musikaliska akademien
Peter Englund, ständig sekreterare, Svenska Akademien
Jan Lumholdt, ordförande Svenska filmkritikerförbundet
Ulrika Stahre, ordförande i Svenska konstkritikersamfundet
Cecilia Djurberg, ordförande i Svenska teaterkritikers förening
Lennart Eng, ordförande Svenska tecknare.
Gunnar Ardelius, ordförande Sveriges författarförbund
Kerstin Neld, vd, Sveriges Tidskrifter

Hearing: Filmjournalistik i förändring

Den pågående tidningskrisen har tvingat fram omfattande nedskärningar på de stora redaktionerna. Exempelvis lades Sveriges största filmtidning Cinema nyligen ner av ekonomiska skäl.

Samtidigt väljer en del att satsa på filmjournalistik trots allt; i höstas lanserade Dagens Nyheter det nya formatet Filmfredag och den nya filmdistributören Triart vill att deras VOD-sajt ska bli en plattform för filmjournalistik.

Men vad händer med journalistiken om filmskribenterna arbetar för filmbranschen istället för de traditionella medierna? Kritiker, kulturredaktörer, tidningschefer, filmbloggare och filmdistributörer diskuterar filmjournalistikens framtid.

Medverkande: Elin Larsson, frilansjournalist och tidigare chefredaktör för filmtidningen Cinema, Gunnar Bergdahl, kulturchef Helsingborgs Dagblad, Mattias Oscarsson, filmredaktör Sydsvenskan, Jonas Holmberg, redaktör FLM och Helena Lindblad, Dagens Nyheter.

Moderator: Zandra Thuvesson, medie- och förlagsvetare och journalist.

Datum och tid: lördag 4 februari, kl 14.00
Plats: Lagerhuset, Göteborg

Frivillig anmälan via Facebook: Klicka här!

Ett samarrangemang mellan Göteborg International Film Festival och Svenska Filmkritikerförbundet.

Debatt: Hur skildras svenskheten på film idag?

Filmkritikerförbundet bjuder in till debatt med skådespelare, regissörer och andra filmarbetare om vilka som får ta plats i den svenska filmen. Hur kommer det sig att svensk film fortfarande är så rågblond och blåögd i dagens samhälle?

Filmkritikern Hynek Pallas leder ett samtal med bland andra regissören Mani Masserath Agah, Deniz Mardol och Carlos Rojas Ejemyr från Svensk casting, regissören Babak Najafi, regissören Reza Bagher, skådespelaren Hassan Brijany, Nathan Hamelberg från Mellanförskapet, regissören Mats Arehn, regissören Daniel Espinosa, regissören Axel Petersen och förmedlaren Saeed Hooshidar från Teateralliansen.

Kulturhuset, Klara biografen, torsdag den 10 december kl 18.

Hearing om filmens och biografernas framtid

Välkommen till Svenska Filmkrikerförbundets hearing om filmens och biografernas framtid!

Vi ses på Klarabiografen, Kulturhuset (vid Sergels torg i Stockholm), tisdag 4 december kl 18.30!

Med Jannike Åhlund och Mårten Blomkvist som utfrågare hoppas vi kunna belysa inte bara ”biografdöden”, den överväldigande amerikanska dominansen, SF:s nära biografmonopol och dess konsekvenser utan också blicka framåt.

– Vilka alternativ finns?
– Vad kan digitaliserade biografer innebära?
– Vad betyder teknikutvecklingen i övrigt?
– Kan kommunala biografer spela en större roll för breddning av filmutbudet?
– Vilket finansieringsansvar måste vara offentligt och vad kan överlämnas åt marknaden?

Bland deltagarna:

– Kjell Andersson, kommunala Bio Roxy, Örebro
– Jan Bernhardsson, SF Bio
– Cecilia Brink (m), Stockholms stads kulturnämnd
– Jon Dunås, handläggare filmpolitiska frågor Kulturdepartementet
– Peter Fornstam, Svenska bio
– Kjell Furberg, biografhistoriker
– Rickard Gramfors, projektledare digitala biografer Folkets hus och parker
– Björn Gregfelt, vd Filmägarnas kontrollbyrå.
– Torsten Larsson, Bonnier Entertainment
– Lene Løken, ordf norska kulturutredningen och direktör FILM & KINO.
– Katrina Mattsson, Folkets Bio
– Roger Mogert (s), Stockholms stads kulturnämnd
– Mattias Nohrborg, fd Astoria Cinemas och Triangelfilm
– Zoran Slavic, vd Sony Pictures
– Linda Zachrison, chef publikavdelningen Svenska Filminstitutet

(Fler namn tillkommer)

Väl mött!

Styrelsen,

Svenska Filmkritikerförbundet

Mer information på Kulturhusets hemsida – Klicka här!

Filmkritiker ska respektera upphovsrätten

Vid Filmkritikerförbundets styrelsemöte 2 april 2007 antogs följande upprop angående illegal nedladdning av filmer:

På Svenska Filmkritikerförbundets årsmöte 14 mars 2007 dryftades frågan om kritikers förhållande till piratkopierad film. Det finns filmkritiker som laddar ned piratkopierad film. Det finns även filmkritiker som recenserar filmer, efter att ha sett nedladdade piratkopior.

Filmkritikerförbundet vet inte hur utbrett bruket är. Men det existerar. Svenska Filmkritikerförbundet stödjer det inte. Förbundets hållning är att filmkritiker inte ska ägna sig åt att ladda ned på olagliga vägar distribuerat upphovsrättsskyddat material.

För filmkritiker, som själva producerar och livnär sig på upphovsrättsskyddat material, borde det vara självklart att respektera upphovsrätten.

Det är en sida av saken.

En annan är att de kopior som sprids inte är sanktionerade av upphovsmannen. De är stulna någonstans i distributionskedjan där någon haft möjlighet att komma åt dem.

Det kan till exempel hända att ljussättningen ännu inte är färdig, eller mixningen, eller att sekvenser senare tillkommer, tas bort, eller flyttas om. I extrema fall har någon amatör filmat av bioduken under visning. Att recensera kopior vars skick kan vara långt ifrån det i vilket upphovsmannen vill presentera dem, och de i praktiken kommer att distribueras, är att svika både upphovsman och läsare/tittare/lyssnare.

Svenska Filmkritikerförbundets styrelse utgår ifrån att medlemmar endast recenserar filmer visade i enlighet med upphovsmannens och distributörens intentioner.